ATELIER ROB VREESWIJK
Architectuur, Interieur en Meubel
Regenwateropvang voor toiletspoeling
Regenwateropvang voor toiletspoeling
Met een kleinschalige ingreep kon voor dit toilet op een eenvoudige manier het regenwater worden opgevangen voor toiletspoeling; zonder toepassing van een electrische pomp maar gebruik makend van de zwaartekracht. Van het grote dak werd de regenwaterafvoer aangesloten op een waterton. Om zoveel mogelijk kosten te besparen heeft de Haagse Milieu Services (HMS) een 140 liter afvalcontainer 'gesponserd' welke als watervat fungeert. Net boven de bodem van het vat is een kraantje geplaatst. Hierdoor blijft het vuil dat met het regenwater meespoelt, op de bodem en stroomt dit niet mee naar de stortbak van het toilet. Aan dit kraantje is een transparante slang gemonteerd die langs de ventilatie van het toilet naar de 2e vlotter in de stortbak loopt. In het laatste gedeelte van de transparante slang is een lus gemaakt om fijn bezinksel op te vangen en niet in de vlotter van de stortbak terecht te laten komen; hierdoor wordt eventuele lekkage van de vlotter voorkomen. De slang is transparant zodat zichtbaar is of er nog regenwater aanwezig is. Is het regenwater op dan kan de afsluiter aan de drinkwaterleiding open gedraaid worden en wordt zuiver drinkwater gebruikt voor toiletspoeling.

De uiteindelijke investering:  € 83,49 (zonder arbeidskosten). Dat houdt in dat bij een gemiddeld waterverbruik voor toiletspoeling van 37,1 liter per persoon per dag (2007, Wikipedia) en de kosten voor drinkwater € 1,16 per 1000 liter zijn (prijspeil 2012), er minimaal 970 dagen voor nodig zijn om de inversteringen ongedaan te maken, ervan uitgaande dat de 2 bewoners de hele dag thuis zijn.

Op onze reis door Afrika kwamen we in Mozambique een vrouw tegen die met een blikje aan een bamboestok van 3 meter lang, in een zelfgegraven waterput van 5 meter diep stond om drinkwater op te halen.


De 140 liter afvalcontainer 'gesponserd' door de Haagse Milieu Service
     


Aan de linkerzijde van de stortbak de aanvoer van het regenwater, aan de rechterzijde de aanvoer van leidingwater .